มิกซ์ วิลเลี่ยม การเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกเริ่มต้นขึ้น


การเดินทางครั้งแรกของมิกซ์วิลเลี่ยมเริ่มต้นที่ประเทศไทย. การติดตามปู่ย่าตายายและพี่สาวเอลิซาในการเดินทาง.

Mix William's first journey begins towards Thailand. Accompanying grandparents and older sister Elisa on the trip.

ความคิดเห็น